Czy Wiesz Jak raportować do BDO i KOBIZE W 11 Dni?

ii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko. Prawo nakłada na firmy obowiązek

Czy Wiesz Jak raportować do BDO i KOBIZE W 11 Dni? BDO doradztwo

Wymaga również od firm zgłaszania wszelkich

Polski rząd pracuje nad nowym prawem, które zobowiąże firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko. Jest to również próba zapewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko.

Prawo nakłada na firmy obowiązek


© 2019 http://tenislesnica.wroclaw.pl/