Geodeta przy budowie nieruchomości

ten jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli ?masowym? pomiarze położenia punktów terenowych przy "mapowaniu"

Dodane: 13-11-2019 03:18
Geodeta przy budowie nieruchomości geodeta świdnica

Wikipedia wyjaśnia czym jest tachimetr

Tachimetr (ew. tachymetr) ? optyczny instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości.

Instrument ten jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli ?masowym? pomiarze położenia punktów terenowych przy "mapowaniu"