szkolenia wstępne bhp warszawa

Co oznacza skrót PPOŻ

Skrót PPOŻ oznacza nic innego, jak ochronę przeciwpożarową. Ochrona przeciwpożarowa ma na celu gaszenie oraz zapobieganie pożarom. Firmy działające w branży dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oferują takie usługi, jak szkolenia BHP, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia PPOŻ. Zachowanie właściwych zasad dotycPublic/images/010.jpgDodane: 12-06-2020 10:31

Powrót do pełnej wersji: szkolenia wstępne bhp warszawa